Rada Rodziców zebrała się w dniu 08.11.223 w nowym składzie. Rodzice wybrali Przewodniczącą Rady Rodziców. Została nią Pani Anna Poprawa- Łomotowska. Zastępczynie to Pani Beata Leja i Magdalena Zdrzałko-Szymańska. Ustaliliśmy i zatwierdziliśmy budżet na nowy rok szkolny. Przypominamy, że wszystkie składki wpłacone przez rodziców, wracają do uczniów. O wydatkach 30% procent decydują uczniowie i ich wychowawcy. Zapraszamy na spotkania prezydium Rady Rodziców Dyrektora Szkoły, Samorząd Szkolny. Przypominam, że zebrania odbywają się w pierwszą środę miesiąca o godz. 17.00 w sali nr 5. Sekretariat Rady Rodziców - parter sala 7c.

Zapraszam do współpracy .

Przewodnicząca Rady Rodziców.

Anna Poprawa - Łomotowska