Harmonogram roku szkolnego 2022/2023

 

 

1 września  uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023  godzina 8.00 dziedziniec szkoły.

7 września   zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas II i III  godz. Godz. 16.30

14 września– zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas I i IV. Godz. 16.30

23 listopada – zebrania od 16.00 do 16.30 (w miarę potrzeb) i konsultacje dla rodziców od 16.30 do 18.00.

Do 22 grudnia  godz. 15.30- wpisanie do dziennika ocen w klasyfikacji śródrocznej

23 grudnia – 1 styczniaprzerwa świąteczna.

11 styczniazebrania: klasy I  i II godzina 16.30.

18 stycznia   zebrania: klasy  III i IV  godzina 16.30.

Od 13 do 26 lutego ferie zimowe.

22 marca  zebrania od 16.00 do 16.30  (w miarę potrzeb) i konsultacje dla rodziców od 16.30 do 18.00.

Od 6 do 11 kwietniaprzerwa świąteczna.

Do 14 kwietniagodz. 15:30 - wpisanie do dzienników proponowanych ocen rocznych dla klas IV.

Do 21 kwietnia  godz. 15:30- wystawienie ocen rocznych w klasach IV

28  kwietniazakończenie roku dla klas IV.

Od 4 do 23 maja matury pisemne i ustne.

17 maja zebrania od 16.00 do 16.30  (w miarę potrzeb) i  konsultacje od 16.30 do 18.00.

1 czerwca Spartakiada  Lekkoatletyczna.

Do 7 czerwca do godziny 15.30 - wpisanie do dzienników proponowanych ocen rocznych.

Do 15 czerwca do godziny 15.30  wystawienie ocen rocznych.

23 czerwca  zakończenie roku szkolnego 2022/2023 godzina 8.00.

   Dni do odpracowania:   31 października (poniedziałek) odpracujemy 22 października  (sobota); 2 maja (wtorek) termin odpracowania 22 kwietnia (sobota) – drzwi otwarte.

   Dni dydaktyczne wolne na matury: 4 (j. polski p.), 5 (j. angielski p.), 8 (matematyka p, 9 (j. angielski r.) maja