Przewodnicząca Rady Rodziców:

  •    Pani Anna Poprawa- Łomotowska


Zastępca:

  •     Pani Beata Leja
  •     Pani Magdalena Zdrzałko-Szymańska

 


Sekretariat Rady Rodziców

  •     Pani Renata Kmiecik  ( parter) dyżur poniedziałek-wtorek w godz. 7:00-12:00 tel 71 343 60 17 wew.77


Składki na ubezpieczenie można wpłacać na konto Rady Rodziców

1.     Ubezpieczenie szkolne (NNW 63 zł  + 10 zł szatnia lub szafka)

Ubezpieczenie firma InterRisk(warunki ubezpieczenia) Ubezpieczenie płatne do 20 października 2023 r. Jeżeli któryś rodzic ubezpiecza dziecko indywidualnie prosimy o informację do wychowawcy.


    63 zł ubezpieczenie
    10 zł ubezpieczenie szatni (do 250zł za skradzioną rzecz w szatni)
 

Rada Rodziców  Wrocław, ul. ks. Piotra Skargi 31
65 1020 5242 0000 2702 0018 5967

W tytule proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę

2.     Rada Rodziców – składka:

Klasy I - 80 zł

Klasy II – 80 zł

Klasy III i IV – 70 zł

30 %  zebranej kwoty przekazywane jest na potrzeby danej klasy

Wpłady dokonywane są na Konto rady rodziców

Rada Rodziców Wrocław, 55-080 ul. ks. P. Skargi 31

65 1020 5242 0000 2702 0018 5967

W tytule proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę


Rodzice, uczniowie, wychowawcy !

            Zwracam się z serdeczną prośbą o pomoc wychowawcy w zebraniu składek od rodziców na Radę Rodziców -  a w tym na Fundusz  Klasowy.

            Każda składka w szkole jest składką dobrowolną,  ale bez tej składki nie udźwigniemy zadań , które na nas spoczywają. Rada Rodziców jest przede wszystkim organizacją, która wspiera działania dydaktyczne szkoły poprzez pomoc dla uczniów w sferze materialnej. Tej pomocy udzielamy dyskretnie. Są to formy dofinansowania do zakupu książek, odzieży sportowej, wyjścia klasowego do kina, teatru , muzeum, wycieczki klasowej, uroczystości klasowej ( np. wigilia, mikołajki, 18- nastka,  inne).

Rada Rodziców finansuje zakup nagród  za wysokie wyniki w nauce i sporcie. Kupujemy książki do biblioteki szkolnej, która jest najlepiej zaopatrzona w mieście. Nasza biblioteka dysponuje również podręcznikami, które mogą wypożyczyć uczniowie.

Mamy komplet atlasów ( dla każdego ucznia w klasie) geograficznych i historycznych, które można wypożyczyć na lekcje.

Rada Rodziców przyznaje również zapomogi socjalne. Z wnioskiem o wypłatę zwraca się uczeń , rodzic- opiekun prawny, wychowawca , samorząd klasowy.

Rada Rodziców finansuje wyjazdy uczniów na konkursy przedmiotowe, opłaca przejazd, hotel.

Każda klasa ma swój fundusz klasowy  - dysponuje dowolnie  30% odpisem  ze składek.

Nade wszystko,  spotykamy się co miesiąc na zebraniach Prezydium Rady Rodziców ( w każdą pierwszą środę miesiąca o godz.17.00 w Sali nr 5)  z Dyrektorem Szkoły. Omawiamy sprawy bieżące , Pani Dyrektor odpowiada na pytania Rodziców i załatwiamy pilne sprawy zgłaszane przez Rodziców i  Uczniów, Samorząd szkolny. Trudne sprawy załatwiamy natychmiast.

Spotkania mają charakter otwarty.

Uwaga;

Uczniowie, którzy są w złej sytuacji finansowej, piszą podanie o zwolnienie z wpłaty i korzystają z zasobów RR.

 Przewodnicząca Rady Rodziców

Uwaga ; wpłatę na radę Rodziców ( fundusz klasy) można dokonać wpłacając na konto   Rada Rodziców przy ZSO nr 3 Wrocław ul. P. Skargi 31

                        65 1020 5242 0000 2702 0018 5967

 

 


SKŁADKI , DAROWIZNY  MOŻNA WPŁACAĆ RÓWNIEŻ W SEKRETARIACIE SZKOŁY.
    WPŁATY MOGĄ BYĆ PRZYJMOWANE TAKŻE BEZPOŚREDNIO NA KONTO FUNFUSZU KLASOWEGO.

ZAPRASZAMY RODZICÓW DO WSPÓŁPRACY Z WYCHOWAWCAMI KLAS.Pomóżcie wychowawcom zgromadzić fundusz, nauczcie młodzież gospodarności.

To Wy decydujecie, jak wykorzystacie zgromadzone środki.

Niektóre klasy już zadecydowały:

  •     dofinansowanie na wycieczkę klasową
  •     wyjście do kina
  •     papier do ksero
  •     zaplanowanie uroczystości klasowej


KONTO: 65 1020 5242 0000 2702 0018 5967


Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego Nr IX im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu pielęgnuje tradycje szkolne podtrzymywania kontaktów z wszystkimi rocznikami absolwentów. Kontaktów różnorodnych i na wielu płaszczyznach.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 16 lipca 1999 roku.

W 2009 roku Stowarzyszenie świętowało swoje 10-lecie.

25 listopada 2009 roku Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego Nr IX im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu otrzymało status
Organizacji Pożytku Publicznego i Nr KRS 0000342477.

Oznacza to, że Stowarzyszeniu można przekazywać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok!


Składki i darowizny prosimy przekazywać na konto:
27 1540 1030 2103 7774 9729 0001
prowadzone przez Bank Ochrony Środowiska S.A., Oddział we Wrocławiu

Stowarzyszenie czeka na nowych członków i jest otwarte na nowe pomysły.
Zapraszamy do naszego grona.

źródło: http://www.juliuszada.lo9.wroc.pl