Przewodniczy Rady Rodziców:

  •     Pan  Artur Potaczek


Zastępca:

  •     Pani Magdalena Maziarz


Sekretarz:

    Pani Katarzyna Misiowiec – Szymecka


Sekretariat Rady Rodziców

  •     Pani Renata Kmiecik  ( parter) dyżur wtorek-środa w godz. 7:00-12:00 tel 71 343 60 17 wew.77


Składki na ubezpieczenie można wpłacać na konto Rady Rodziców

1.     Ubezpieczenie szkolne (NNW 50 zł  + 10 zł szatnia lub szafka)

NNW (wypadki na terenie szkoły i poza nią, zdarzenia losowe, szatnia/szafka) suma ubezpieczania 17 100 zł; Towarzystwo Ubezpieczeniowe COLONNADE. Ubezpieczenie płatne do 25 września 2022 r. Jeżeli któryś rodzic ubezpiecza dziecko indywidualnie prosimy o informację do wychowawcy.


    50 zł ubezpieczenie
    10 zł ubezpieczenie szatni (do 250zł za skradzioną rzecz w szatni)
 

Rada Rodziców  Wrocław, ul. ks. Piotra Skargi 31
65 1020 5242 0000 2702 0018 5967

W tytule proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę

 

2.     Rada Rodziców – składka:

Klasy I -  70 zł

Klasy II – 60 zł

Klasy III i IV – 50 zł

30 %  zebranej kwoty przekazywane jest na potrzeby danej klasy

Wpłady dokonywane są na Konto rady rodziców

Rada Rodziców Wrocław, 55-080 ul. ks. P. Skargi 31

65 1020 5242 0000 2702 0018 5967

W tytule proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę

 

 

 


SKŁADKI , DAROWIZNY  MOŻNA WPŁACAĆ RÓWNIEŻ W SEKRETARIACIE SZKOŁY.
    WPŁATY MOGĄ BYĆ PRZYJMOWANE TAKŻE BEZPOŚREDNIO NA KONTO FUNFUSZU KLASOWEGO.

ZAPRASZAMY RODZICÓW DO WSPÓŁPRACY Z WYCHOWAWCAMI KLAS.Pomóżcie wychowawcom zgromadzić fundusz, nauczcie młodzież gospodarności.

To Wy decydujecie, jak wykorzystacie zgromadzone środki.

Niektóre klasy już zadecydowały:

  •     dofinansowanie na wycieczkę klasową
  •     wyjście do kina
  •     papier do ksero
  •     zaplanowanie uroczystości klasowej


KONTO: 65 1020 5242 0000 2702 0018 5967


Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego Nr IX im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu pielęgnuje tradycje szkolne podtrzymywania kontaktów z wszystkimi rocznikami absolwentów. Kontaktów różnorodnych i na wielu płaszczyznach.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 16 lipca 1999 roku.

W 2009 roku Stowarzyszenie świętowało swoje 10-lecie.

25 listopada 2009 roku Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego Nr IX im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu otrzymało status
Organizacji Pożytku Publicznego i Nr KRS 0000342477.

Oznacza to, że Stowarzyszeniu można przekazywać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok!


Składki i darowizny prosimy przekazywać na konto:
27 1540 1030 2103 7774 9729 0001
prowadzone przez Bank Ochrony Środowiska S.A., Oddział we Wrocławiu

Stowarzyszenie czeka na nowych członków i jest otwarte na nowe pomysły.
Zapraszamy do naszego grona.

źródło: http://www.juliuszada.lo9.wroc.pl