W tym roku Sztab WOŚP w LO nr IX zmienia numer na 7334.

Rejestracja wolontariuszy do 32. Finału WOŚP odbędzie się tylko w formie elektronicznej przez stronę internetową:

www.iwolontariusz.wosp.org.pl

Wolontariusz pełnoletni samodzielnie dokonuje zgłoszenia, wolontariusz niepełnoletni zostaje zgłoszony z pomocą opiekuna prawnego.

Rejestracja wolontariuszy w naszym sztabie zakończy się 11 grudnia o północy.