Sapere aude! (Miej odwagę myśleć!) - ta Horacjańska maksyma stanowić będzie dewizę nowego profilu nauczania w naszej szkole.

Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Jeszcze do 19 czerwca kandydaci mogą wypełniać w systemie elektronicznym wnioski ze wskazaniem szkoły i klasy (oddziału), do której chcieliby być przyjęci. Nowością w naszej szkole będzie m.in. klasa K, o profilu klasycznym, z rozszerzoną filozofią oraz językiem łacińskim i kulturą antyczną. Uczniowie tej klasy będą także uczyli się języka angielskiego (w zakresie rozszerzonym) oraz (od podstaw) jednego z dwóch języków romańskich: francuskiego albo hiszpańskiego.

Powstanie tej klasy jest zwieńczeniem długoletniej tradycji obecności zarówno edukacji filozoficznej (zob. chociażby https://www.facebook.com/WszechnicaFilozoficzna), jak i języka łacińskiego w naszej szkole. Merytoryczny poziom proponowanych zajęć kierunkowych gwarantują zarówno doświadczeni nauczyciele prowadzący (Pan Profesor Łukasz Maskos-Nysler oraz Pani Profesor Elżbieta Świerczyńska), jak i współpraca z odpowiednimi jednostkami Uniwersytetu Wrocławskiego: Instytutem Filozofii oraz Instytutem Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych.

Przed uczniami klasy klasycznej przygoda w odkrywaniu żywego dziedzictwa kultury (a w szczególności filozofii) klasycznej (grecko-rzymskiej)! Dziedzictwa, które po dziś dzień stanowi podstawę naszej cywilizacji! Zapraszamy! Klasa „K” jak „klasyczna”! Klasa z klasą!