Dwadzieścia lat temu w naszej szkole powstała Sekcja Dwujęzyczna z językiem hiszpańskim.

W tamtym czasie była to absolutna nowość we Wrocławiu! Język hiszpański w planie lekcji, duża ilość zajęć językowych, a do tego nauczyciel z Hiszpanii… to na zawsze zmieniło postrzeganie IX LO i umocniło jego pozycję jako szkoły z rozbudowanym programem języków obcych.

 

W związku z rocznicą i obchodami, proponujemy wszystkim wzięcie udziału w stworzeniu plakatu propagującego XX-lecie Hiszpańskiej Sekcji Dwujęzycznej.

Szczegóły są do pobrania: TUTAJ.

Wszystkie prace będą nagrodzone ocenami z przedmiotu w kategorii „Projekt”.

 

Pozdrawiamy!

Zespół iberystów.

 

 

Hace veinte años se creó en nuestro colegio una Sección Bilingüe con español como lengua principal.

¡Por aquel entonces, era una novedad absoluta en Wrocław! El español en el horario, un gran número de clases de idioma y, encima, un profesor de España... todo esto ha cambiado para siempre la percepción del Liceo N.º IX y ha reforzado su posición como centro con un amplio programa de lenguas extranjeras.

 

En relación con el aniversario y las celebraciones, proponemos que todo el mundo participe en la creación de un cartel para promocionar el 20 aniversario de la Sección Bilingüe de Español.

Los detalles – enlace para descargar: AQUÍ (en polaco).

Todos los trabajos se premiarán con notas en la categoría "Proyecto".

 

¡Saludos!

El equipo de profes de español.

 

 

 

Há vinte anos, foi criada na nossa escola uma Secção Bilingue com o espanhol como língua principal.

Nessa altura, era uma novidade absoluta em Wrocław! O espanhol no horário, um grande número de aulas de língua e, ainda por cima, um professor de Espanha - tudo isto mudou para sempre a perceção do Liceu N.º IX e reforçou a sua posição como uma escola com um extenso programa de línguas estrangeiras.

No âmbito do aniversário e das celebrações, propomos que todos participem na criação de um cartaz para promover o 20º aniversário da Secção Bilingue Espanhola.

Detalhes - ligação para descarregar: AQUI (em polaco).

 

Todos os trabalhos serão premiados na categoria "Projeto".

 

Saudações!

 

A equipa de professores de espanhol.