2010W ostatnich latach powstały szkolne kluby literackie, kabarety szkolne, zespół tańca irlandzkiego, chór szkolny i inne inicjatywy. Nie sposób w krótkiej formie opisu przedstawić historię szkoły, toteż zapis ten stanowi zarys opisu historii szkoły - niedoskonały, ale zawsze możemy go uzupełnić. Nasza Szkoła - IX Liceum Ogólnokształcące to przede wszystkim ludzie. Tworzymy Wielką Rodzinę nauczycieli i uczniów (naczynia połączone)- każdy z nas ma żywo w pamięci swoich podopiecznych i swoich nauczycieli, każdy ma własne wspomnienia, doznania, uczucia.

Jubileusz 50-lecia jest okazją do wspomnień. Wielu wspaniałych nauczycieli spędziło niemal całe swoje życie zawodowe w tej szkole. Absolwenci tego Liceum piastują poważne stanowiska, są dumą szkoły. Szkoła była ich domem, ich Rodziną. Małą Ojczyzną, w której dojrzewała wiedza, świadomość wrażliwość i miłość. Opracowanie przygotowano na podstawie dokumentacji archiwalnej, kronik szkolnych, księgi pamiątkowej 25-lecia, opracowania A.Gryglewskiej "Richard Plueddeman - Architekt Wrocławia 1846-1910".