1990Decyzją Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 1990/91 utworzono klasy autorskie: teatralną i matematyczno-fizyczno-informatyczną. Autorką klasy teatralnej była prof. Halina Wereszczuk-Libicka, a matematyczno-fizyczno-informatycznej prof. Piotr Kolniak. Nabór do nowootwieranych klas odbywał się w kwietniu poprzez wcześniejsze egzaminy. Jedną z ciekawych inicjatyw klasy teatralnej było przygotowanie sztuki pt. "Świat na opak" w reżyserii wrocławskiego aktora Krzysztofa Dracza, którą młodzież zaprezentowała w maju 1992 r.na Europejskim Festiwalu Młodzieży w Paryżu. Natomiast uczniowie klasy matematyczno-fizyczno-informatycznej uczestniczyli w pierwszych Europejskich Targach Informatycznych CEBIT '92 w Hanowerze, biorąc czynny udział w seminariach i dyskusjach.

W roku 1990 połączony zespół rodziców, uczniów i nauczycieli pracował nad regulaminem utworzenia i funkcjonowania nowego ciała opiniującego pracę szkoły pod nazwą Rady Szkoły. Parce zakończono w styczniu 1991 r. Pierwszym przewodniczącym Rady Szkoły został prof. Marek Sikora -ojciec uczennicy z klasy matematyczno-fizyczno-informatycznej. Został zapoczątkowany nowy etap tworzenia prawa wewnętrznego. Ten proces potrwa wiele lat. Przełom lat 80 -90 to czas przemian politycznych, prawnych, otwierania się na kontakty z Europą i światem. Uczennice naszego liceum Anna Kemałow, Olga Zawada i Dorota Gejdel jako pierwsze uczennice polskiego liceum brały udział w obradach Europejskiego Parlamentu Młodzieży w listopadzie 1991 r. w Barcelonie, przygotowując rezolucję dla Europejskiego Parlamentu. W latach następnych nasi uczniowie będą systematycznie reprezentować Wrocław i Polskę w Europie.Problematyka europejska będzie stałym elementem zainteresowań i działań szkolnych. Nawiązana została współpraca ze szkołami w Danii, Anglii, Niemczech, Włoszech i Czechach. Wymiany młodzieżowe odbywają się dwustronnie, młodzież mieszka w domach swoich partnerów, poznaje kulturę, obyczaje, zwyczaje i język. Zostają złamane dotychczasowe stereotypy myślenia o sąsiadach. Innym kierunkiem pracy szkoły było i jest zapraszanie na spotkania w szkole ważnych, znaczących postaci życia politycznego, kulturalnego i naukowego. W styczniu 1990 r. gościł w szkole prof. Henryk Samsonowicz - Minister Edukacji, który spotkał się z młodzieżą i nauczycielami, z sekcją Oświaty NSZZ "Solidarność". Rozmowy dotyczyły prac przygotowawczych nad ustawą o systemie oświaty. W maju 1992 r. gościliśmy wicepremiera Krzysztofa Bieleckiego. Dwa lata później gospodarską wizytę złożył Minister Edukacji Kazimierz Dera, od którego dyrektor Izabela Koziej uzyskała sporą kwotę na generalny remont dachu szkoły. W 2002 r. gościliśmy prof. Leona Kieresa, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, z którym młodzież rozmawiała o zadaniach Instytutu i problemach wynikających z zaszłości historycznych. W marcu 2003 r. Minister Obrony Narodowej Janusz Szmajdziński odbył lekcję WOS o wstąpieniu Polski do struktur NATO i o konflikcie irańskim. Systematycznie w auli szkolnej odbywały się spotkania z lokalnymi politykami i działaczami samorządowymi, by przybliżyć młodzieży struktury władzy i stworzyć warunki do dyskusji. W drodze wyróżnienia za prowadzoną działalność, dyrektor szkoły wraz z samorządem szkolnym, otrzymała i odebrała w Auli Leopoldyńskiej od Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Romualda Gelesa, wydawcy Małgorzaty Niezabitowskiej, redaktora Waldemara Kuczyńskiego - księgę "Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989 -1999", będącą monumentalnym dziełem ukazującym przemiany, jakie nastąpiły w czasie pierwszych dziesięciu lat istnienia III Rzeczypospolitej. Księga zasiliła zbiorybiblioteki szkolnej. W początkach lat dziewięćdziesiątych na urlopie rocznym przebywał dyrektor Ryszard Gąsiorowski. Obowiązki pełniły w roku szkolnym 1991/92 wicedyrektor Władysława Rokicka, a w 1992/93 wicedyrektor Izabela Koziej. Dyrektor Ryszard Gąsiorowski przechodzi do innej pracy. Społeczność szkolna straciła w jego osobie sprawnego organizatora, życzliwego sprawom uczniów, nauczycieli i rodziców. Za namową Rady Pedagogicznej do konkursu na dyrektora szkoły przystępuje IzabelaKoziej. Wygrywa konkurs i obejmuje funkcję dyrektora naczelnego na 5-letnia kadencję. Obecnie pełni ten urząd trzecia kadencję. Lata dziewięćdziesiąte to kontynuowanie tradycji Zlotów Szkół im Juliusza Słowackiego. Nasze Liceum ochrzczono "Matką" Zlotów, a chorzowskie liceum z prof. Andrzejem Królem na czele - "Ojcem". Rodzina szkół Juliusza Słowackiego powiększyła się w 1996 r. po przystąpieniu do niej Gimnazjum Realnego im Juliusza Słowackiego z Karwiny w Czechach oraz Seminarium Nauczycielskiego w Krzemieńcu na Ukrainie. W życiu społeczności szkolnej patron odgrywa ważną rolę. Z Jego osobą związane są różne uroczystości szkolne. Rok 1999 został ogłoszony rokiem Juliusza Słowackiego. Uroczystości obchodów 190-lecia urodzin i 150-lecia śmierci poety obchodziliśmy bardzo uroczyście. Szkoła świętowała również 40-lecie nadania imienia patrona. 16 kwietnia 1999r. w auli szkolnej odbywały się uroczystości okolicznościowe wraz z koncertem dla licznie zgromadzonych gości (Prezydent Miasta Bogdan Zdrojewski, Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich dr Adolf Juzwenko, Prezes TMW prof. Leonard Smołka i inni). Gościem szczególnym był prof.. Bogdan Zakrzewski, który dokonał uroczystego otwarcia sali lekcyjnej nr 60 i nadał jej imię Juliusza Słowackiego. Uroczystość okolicznościową i sesję naukową przygotował wraz z młodzieżą prof. Mieczysław Maksymiuk - pomysłodawca. Druga część obchodów Roku Słowackiego przypadła na jesień. Wraz z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Towarzystwem Literackim im. Adam Mickiewicza w naszym liceum została przygotowana sesja naukowa poświęcona pamięci autora "Kordiana". W dniu 9 listopada 1999 r. w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego sesję otworzył prof. Jan Miodek, a referaty wygłosili prof. Mieczysław Inglot, prof. Jacek Kolbuszewski, prof. Krzysztof Biliński (absolwent IX LO). Dalsza część sesji toczyła się już w auli IX LO, gdzie prof. Marian Ursel mówił o "Frenetyźmie i jego funkcji w twórczości Juliusza Słowackiego". Wiele kontrowersji wzbudził referat mgr Radosława Wyczlińskiego "Juliusz Słowacki hossy i bessy nie tylko giełdowe", po którym odbyła się dyskusja. Sesję zakończyły występy muzyczne uczniów szkoły i odśpiewanie "Testamentu" - hymnu zlotów szkół. Sesji naukowej towarzyszyła wystawa plakatów pt. "Mój Słowacki". Prace wyróżnionych uczniów zdobiły korytarze szkolne do końca roku. Tę część obchodów Roku Patrona przygotowała ze swoimi uczniami prof. Krystyna Bilińska we współpracy z Filologią Polską. 28 kwietnia 1999 r. odbyły się w szkole pierwsze "Targi Polityczne", a podczas Salonu Politycznego uczniowie dyskutowali z czołowymi przedstawicielami AWS, SdRP, UW, PSL i UP o programach politycznych, kwestii integracji europejskiej, NATO,wydarzeniach w Kosowie. Targi staną się kolejną coroczną imprezą organizowaną przez młodzież pod kierunkiem prof. Marka Jędrychowskiego, Nauczyciela WOS. Znaczący jest fakt utworzenia w szkole Klubu Europejskiego (prof. Marek Jędrychowski) oraz współpraca z klubem ROTARY (prof. Mieczysław Maksymiuk). Młodzież szkolna od lat współpracuje z Teatrem Polskim. Oprócz systematycznego uczestniczenia w premierach teatralnych, młodzież bierze udział w konkursie na recenzję przedstawień w ramach Klubu 1212, działającym przy Teatrze Polskim (opiekun prof. Mieczysław Maksymiuk).