1980Początek lat osiemdziesiątych przyniósł wzrost napięcia społecznego w Polsce, spowodowanego kryzysem polityczno-gospodarczym. Wydarzenia te znalazły swoje odbicie w naszym liceum. W 1981 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Po odejściu dyrektora Adama Kiewicza kierownictwo szkoły objął Ryszard Gąsiorowski. Młodzież naszego liceum bardzo uważnie śledziła życie polityczne Kraju. Wielu licealistów w owym czasie zaangażowało się we współpracę z Waldemarem Fydrychem "Majorem" w "Pomarańczowej Alternatywie" iinnych organizacjach. Na zaproszenie Liceum im. Słowackiego ze Skarżyska Kamiennej w początkach czerwca 1988 r. uczniowie klasy III H wzięli udział w "symbolicznym" pogrzebie dowódcy zgrupowania partyzanckiego AK w Górach Świętokrzyskich - Jana Piwnika ps. "Ponury". Pogrzeb odbył się na "Wykasie" w Wąchocku. Była to niezwykła lekcja historii dla wszystkich uczestników.

W kronice szkolnej możemy przeczytać: "wyjazd ten był dla nas nie tylko udaną wycieczką, ale przede wszystkim wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu. Może to dziwne, ale dopiero teraz z wielką dumą chciałoby się powiedzieć :Jestem Polakiem". W tym samym roku 1988, 11 listopada przypadała 70 rocznica Odzyskania Niepodległości. W naszym liceum odbyła się dzielnicowa uroczystość. Wielu wysokich rangą gości zadziwionych było programem obchodów, które przygotowała młodzież pod kierunkiem prof. Marii Kolasińskiej, prof. Barbary Czuchy i prof. Izabeli Koziej. 100 osobowy chór śpiewał pieśni patriotyczne w strojach z okresu Powstania Listopadowego, recytacji i odniesień historycznych nie było końca. Imponującą mapę II Rzeczypospolitej wykonaną przez ucznia Piotra Wanata zawieszono w auli,gdzie zajmowała całą ścianę na scenie, a zaznaczone na niej miejsca bitew zrobiły wielkie wrażenie. Uroczystość była manifestacją patriotyczną uczniów i nauczycieli. Zbliżał się czas transformacji. W środowisku nauczycielskim w latach osiemdziesiątych odgrywała "Solidarność Nauczycielska". Od listopada 1988 r. w budynku naszego liceum w sali nr 3 mieściła się redakcja miesięcznika, odbywały się spotkania Sekcji Oświaty NSZZ "Solidarność" poświęcone sytuacji w kraju. Tu wielu nauczycieli i pracowników oświaty zapoznawało się i dyskutowało nad projektami zmian prawa oświatowego. Zmieniało polską rzeczywistość.W szkole w drugiej połowie lat osiemdziesiątych wprowadzono nową tradycję - obozy naukowe (tygodniowe wyjazdy klas z realizowanym programem lekcyjno-turystycznym). Nadto od 1987 r. pan dyrektor Ryszard Gąsiorowski z grupą nauczycieli nawiązał współpracę z Liceum w Pradze. Rozpoczął się czas wymian młodzieżowych, wymiany doświadczeń kadry pedagogicznej. Dwa lata później rozszerzono współpracę o kontakty z liceum z Hemingen w NRF. Taki kierunek działań szkoły zyskał uznanie uczniów i rodziców. W kolejnych latach szkoła wzbogacała swoje kontakty o inne kraje europejskie.