1953 Z dniem 1 września 1953 r. kierownictwo szkoły objął Konstanty Stankiewicz.1 września 1954 r., decyzją Ministra Oświaty, Szkołę podstawową Nr 51 przekształcono na Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące. Placówka tym samym otrzymała status rozwojowej szkoły 11-letniej. W roku szkolnym 1954/55 utworzono dwie klasy licealne, do których przyjęto 81 uczniów. W roku szkolnym 1957/58 placówka osiągnęła pełny stopień organizacyjny. Szkoła podstawowa liczyła 333 uczniów w 13 oddziałach, a liceum 255 uczniów w 8 oddziałach. W tymże roku, po raz pierwszy w historii liceum, mury szkoły opuściło 33 absolwentów ze świadectwem dojrzałości.16 kwietnia 1959 r. Ministerstwo Oświaty nadało szkole imię Juliusza Słowackiego.

Myśl przyjęcia imienia wieszcza zrodziła się na początku 1959 r. Zbliżało się 10-lecie powstania szkoły i 5 rocznica utworzenia liceum.Rok 1959 ogłoszono Rokiem Słowackiego, w związku ze 150 rocznicą urodzin i 110 rocznicą śmierci poety. We Wrocławiu Rok Słowackiego obchodzono szczególnie uroczyście z racji dwukrotnego pobytu poety w nadodrzańskim grodzie. Wniosek o nadanie imienia autora "Kordiana" uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 28 stycznia 1959 r., motywowano tym, że szkoła znajduje się najbliżej miejsca, gdzie w marcu 1831 r. zatrzymał się poeta w hotelu "Pod Złotą Gęsią" przy dzisiejszej ulicy Ofiar Oświęcimskich. Nieopodal szkoły, na ulicy Fredry i Dworcowej zamieszkał poeta 1848 r. Tu we Wrocławiu, spotkał się z matką - Salomeą Becu. Przy ulicy Świdnickiej, w księgarni Bogumiła Korna, można było już za życia poety nabywać jego utwory. Uroczystość nadania szkole imienia Juliusza Słowackiego odbyła się 9 maja 1959 r. Zgromadziła ona w auli licznych gości i młodzież szkolną. Aktu nadania dokonał Kurator Okręgu Szkolnego Stanisław Dąbrowski. Z tej okazji na frontonie gmachu szkoły wmurowano tablicę okolicznościową, którą odsłonił profesor Uniwersytetu Wrocławskiego - Bogdan Zakrzewski -wybitny znawca twórczości patrona szkoły. Obecnie tablica ta znajduje się w holu wejścia do szkoły, a na frontonie budynku od 7 czerwca 1996 r. widnieje tablica poświęcona Carlowi von Weberowi ufundowana przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia. Z okazji nadania imienia w budynku szkoły urządzono wystawę, na której dzięki pomocy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, zgromadzono pamiątki związane z twórczością poety. W 13 lat później, 25 marca 1972 r., w holu budynku umieszczono medalion poety, według znanego portretu, oraz cytat z jego utworu "Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami". W listopadzie 1975 r. w auli szkoły umieszczono olejny portret patrona szkoły autorstwa Jerzego Zyndwalewicza - znanego wrocławskiego artysty plastyka. Do roku 1966 do liceum przyjmowano absolwentów 7-klasowej szkoły podstawowej. Klasy licealne nosiły wówczas oznaczenia: ósme, dziewiąte, dziesiąte, jedenaste.