1.      VII Dolnośląski Turniej Debat Oksfordzkich

 

25 lutego 2022 r. w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się VII Dolnośląski Turniej Debat Oksfordzkich organizowany przez IPN Oddział we Wrocławiu. Drużyna uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. Juliusza Słowackiego zajęli II miejsce.

6 zaproponowanych tez Debaty, dotyczyło tematyki historycznej:

1.     Postawa kardynała Wyszyńskiego wobec władz komunistycznych w Polsce to bardziej wynik rozumnego kompromisu niż bezradnej uległości.

2.     Pamięć o żołnierzach Berlinga nie jest w Polsce doceniona. 

3.     Szkoła edukuje najlepiej o stanie wojennym.

4.     Drugi obieg przyczynił się znacznie do obalenia komunizmu w Polsce. 

5.     Historia obozu w Gross-Rosen to nie tylko martyrologia.

6.Popularyzowanie zbrodni wołyńskiej jest utrudnione ze względu na dokonane okrucieństwo.

Turniej debat poprzedzają warsztaty i szkolenia z zakresu form debatowania, jak i wykładów merytorycznych prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni polskich i IPN.   

Więcej informacji znajduje się na stronie:

https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/160454,VII-Dolnoslaski-Turniej-Debat-Oksfordzkich-Wroclaw-25-lutego-2022.html