Kandydat zakwalifikowany, aby potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły, w terminie 19–28.07.2023r. w godz. 9,00 – 14.00 dostarcza:

1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

2. Oryginał zaświadczenia o zdanym egzaminie 8-klasisty

3.Kartę zdrowia (odebraną ze szkoły podstawowej)

4.2 zdjęcia legitymacyjne

19 i 28 lipca dokumenty przyjmowane  są w sali nr 4 na parterze, w pozostałe dni w sekretariacie szkoły.