***Zgłoszenie woli przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych

*** Dodatkowy termin sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klasy wstępnej odbędzie się 19 czerwca o godzinie 9.00. Drugi termin sprawdzianu predyspozycji językowych jest dal kandydatów, którzy z powodu choroby lub przyczyn losowych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie.